Köpvillkor

Villkor
För att bli kund hos QD Sverige AB krävs att du antingen har ett inregistrerat företag eller är en myndighet.

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella faktafel i produktinformation samt eventuella fel i pris- och lageruppgifter från våra leverantörer samt för slutförsäljning.
QD Sverige AB kan ej heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.
Äganderättsförbehåll: levererade varor förblir QD Sverige ABs egendom tills dess full likvid erlagts.

Faktura
Som kreditkund hos QD Sverige AB får du efter sedvanlig kreditprövning varorna levererade till dig mot faktura, betalning skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter leveransdatum.
För att bli kreditkund hos QD Sverige AB krävs att du antingen har ett inregistrerat företag eller är en myndighet.
Betalas inte fakturan i tid skickas en påminnelse ut och en påminnelseavgift på45 kronor.
Dröjmålsränta tas ut med 2% per månad.
QD Sverige AB äger rätt att utan förklaring neka till att leverera varor mot faktura om vi så önskar. 

Frakt
Frakt från 139:-.

Priser
Alla priser är i svenska kronor och visas i inkl. moms eller exkl. moms.
Eventuella miljöavgifter kan tillkomma på vissa produkter, mer information angående miljöavgifter finns på www.elkretsen.se

Tillfälligt slut
Om en vara är tillfälligt slut så skickas övrigt beställda varor om inte annat anges vid beställningen. Du kan alltid följa din order och orderhistorik i länken under "Mina sidor".

Ej utlöst vara
För outlösta varor debiteras en expeditions- och fraktkostnad på 250 kronor.

Skadat paket
Alla varor är transportförsäkrade. Vid skada skall du omgående meddela detta till speditören där du hämtade/fick paketet. Personalen där hjälper dig.

Returer
Du har full retur/bytesrätt i 10 dagar om följande villkor uppfylls:

Om produkten är felbeställd av kund:
- Varan är oanvänd, dvs. ej förstörd eller skadad och att varan ligger kvar i obruten originalförpackningen fri från smuts, skador och all form av märkning, vid återsändandet.
- Produkten ska ingå i distributörens lagersortiment vid returtillfället. Retur av beställningsvaror eller utgångna produkter godkänns ej.
- Produkten returneras till oss med frakten betald av kund.
- Vid felbeställning utgår returavgift med 10% av produktens fakturerade värde dock minst 600:-. Detta gäller även CarePack och licenser.
- Returnerade produkter krediteras med det lägsta av fakturerat pris och gällande pris vid returtidpunkten.
- Faktura eller kopia medföljer varan vid returen.

Returer vid trasig produkt
Om produkten varit trasig och inte fungerar vid leveranstillfället, hanteras detta som ett vanligt garantiärende.

Fellevererade varor
Om vi levererat fel vara jämfört med beställning från kund äger kunden rätt att returnera varan utan kostnad. För att få åberopa att leveransen är felaktig ska kunden anmäla felet till våra kontaktpersoner inom åtta dagar efter att varan levererats till kund.

Garanti
QD följer tillverkarens fabriksgarantier för samtliga produkter i vårt sortiment, vid försäljning till konsument gäller garanti enligt konsumentköpslagen. Vid uppenbara fel orsakade av handhavaren gäller ej garantin. Vid åberopande av garanti skall QD Sverige AB kontaktas via mail med en utförlig beskrivning som möjligt på felet, därefter återkommer vi med instruktioner om hur ni ska gå tillväga för att få varan reparerad eller utbytt. Vid garantiutbyte betalar kunden frakt till oss. Inga returavgifter utgår.

PUL - personuppgiftslagen
Enligt PUL (personuppgiftslagen), som tillkom 24 oktober1998, ska du göras medveten om att de uppgifter du lämnar om dig själv vid registrering på vår e-handelsplats innebär ett samtycke till att dina uppgifter förvaras i QD Sverige ABs kunddatabas. Dina personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt av QD Sverige AB och lämnas inte ut till tredje part.
De uppgifter du lämnar vid registreringen möjliggör för oss att ge dig marknadsföringsinformation, erbjudanden och om så är nödvändigt, en möjlighet till eventuell kreditkontroll. Du har rätt till att få ta del av den personinformation som du lämnat vid registreringen. Den personuppgiftsansvarige på QD Sverige AB är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta,spärra eller utplåna personuppgifter som behandlats i strid med PUL(personuppgiftslagen).

Genom att beställa varor från QD Sverige AB godkänner jag (köparen) samtliga ovanstående villkor.